Quy chế khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân

Quy chế khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân
Bảo Ngọc

Ngày 21/6/2021, TANDTC ban hành Quyết định 170/QĐ-TANDTC-TĐKT ban hành Quy chế khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân.

Theo Quyết định này, khen thưởng đột xuất là khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác.

Cụ thể, thành tích đột xuất trong công tác Tòa án nhân dân là:

- Thành tích của tập thể, cá nhân lập được đối với từng vụ việc, nhiệm vụ cụ thể, ngoài kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác bình thường mà tập thể, cá nhân được giao hoặc là thành tích tiêu biểu xuất sắc, vượt trội trong thực hiện kế hoạch công tác hoặc phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề của cơ quan, đơn vị;

- Thể hiện sự sáng tạo, trách nhiệm cao, vượt qua mọi khó khăn, đem lại hiệu quả cao trong công tác;

- Thành tích điển hình trong cơ quan, đơn vị, địa phương, cụm thi đua hoặc trong hệ thống Tòa án nhân dân.

- Được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát hiện biểu dương, khen ngợi;

- Được tập thể nơi công tác hoặc các cấp lãnh đạo, dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao;

- Tạo được uy tín, ảnh hưởng lớn trong cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân.

Nội dung chi tiết xem tại Quy chế ban hành kèm Quyết định 170/QĐ-TANDTC-TĐKT có hiệu lực từ ngày 21/6/2021.

Gởi câu hỏi

93