Quy chế mới về giải quyết nguồn tin tội phạm thuộc VKS quân sự TW

Quy chế mới về giải quyết nguồn tin tội phạm thuộc VKS quân sự TW
Duy Thịnh

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra Quyết định 559/QĐ-VKSTC Ban hành Quy chế thu thập, tiếp nhận, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương.

 

Theo đó, khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự TW (gọi tắt là CQĐT) phải đăng ký vào sổ tiếp nhận và xử lý như sau:

  • Nếu nguồn tin tội phạm đã rõ về dấu hiệu tội phạm và thuộc thẩm quyền của CQĐT thì ra Quyết định phân công điều tra viên giải quyết tố giác. Sau đó, gửi Quyết định phân công đến VKS quân sự TW;

  • Nếu nguồn tin tội phạm không thuộc thẩm quyền thì đề xuất Thủ trưởng CQĐT báo cáo Viện trưởng VKS quân sự TW chuyển ngay đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

  • Nếu nguồn tin chưa rõ nội dung, thẩm quyền nhưng có liên quan đến thẩm quyền của CQĐT, thì CQĐT trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị khác kiểm tra, xác thực nguồn tin tội phạm.

Quyết định 559/QĐ-VKSTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

537

Văn bản liên quan