Quy chế phối hợp giải quyết vụ án hình sự giữa VKS các cấp

Quy chế phối hợp giải quyết vụ án hình sự giữa VKS các cấp
Thủy Phú

Ngày 05/7/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định 314/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế phối hợp giữa VKS cấp trên và VKS cấp dưới trong giải quyết vụ án hình sự.

 

Đáng chú ý là công tác phối hợp tại phiên tòa sơ thẩm có sự tham gia của kiểm sát viên (KSV) được biệt phái và KSV của VKSND cấp dưới, cụ thể:

  • KSV của VKSND cấp dưới chịu trách nhiệm kiểm sát thủ tục tố tụng tại phiên tòa; tham gia xét hỏi; thực hiện việc tranh luận;

  • KSV được biệt phái chịu trách nhiệm công bố cáo trạng; tham gia xét hỏi, tranh luận;

  • KSV của VKSND cấp dưới và KSV được biệt phái theo sự phân công thực hiện phối hợp bảo đảm các hoạt động xét hỏi, tranh luận được đầy đủ, toàn diện, làm rõ nội dung cáo trạng và luận tội;

  • Nếu có chứng cứ, tài liệu mới làm thay đổi quyết định truy tố của VKSND cấp trên thì KSV được biệt phái và KSV của VKSND cấp dưới báo cáo lãnh đạo 2 đơn vị để thống nhất báo cáo Viện trưởng VKSND cấp trên xem xét, quyết định.

Xem chi tiết Quyết định 314/QĐ-VKSTC có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Gởi câu hỏi

364

Văn bản liên quan