Quy định công khai thông tin giải thể của TCTD phi ngân hàng

Quy định công khai thông tin giải thể của TCTD phi ngân hàng
Thúy Trang

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

 

Theo đó, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, TCTD phi ngân hàng phải thực hiện các quy định sau đây:

  • Niêm yết thông tin giải thể tại trụ sở chính của đơn vị;

  • Đồng thời công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của NHNN và TCTD phi ngân hàng, một tờ báo viết hàng ngày của TW, địa phương trong 03 số liên tiếp hoặc báo điện tử Việt Nam.

Các thông tin tối thiểu phải được công khai gồm có:

  • Tên, địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể;

  • Thời điểm chấm dứt hoạt động, giải thể;

  • Trách nhiệm của TCTD phi ngân hàng về tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan đến chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể.

Xem chi tiết tại Thông tư 53/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

Gởi câu hỏi

146

Văn bản liên quan