Quy định hoãn giờ cập nhật kiến thức đối với kế toán viên hành nghề từ 01/7/2020

Quy định hoãn giờ cập nhật kiến thức đối với kế toán viên hành nghề từ 01/7/2020
Thu Ba

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Theo đó, nội dung về hoãn giờ cập nhật kiến thức đối với kế toán viên hành nghề quy định trước đó tại Thông tư 292/2016/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39 như sau:

  • Kế toán viên hành nghề được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm nay được tiếp tục hành nghề trong năm sau nếu đã hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức còn thiếu trước ngày 15/12 năm nay và thông báo bằng văn bản giấy hoặc bản sao điện tử cho Bộ Tài chính về việc hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức trước ngày 25/12 năm nay;

  • Trường hợp đến hết ngày 15/12 năm nay mà kế toán viên hành nghề không cập nhật đủ số giờ theo quy định hoặc quá ngày 25/12 năm nay mà Bộ Tài chính không nhận được thông báo tình hình hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức còn thiếu thì kế toán viên hành nghề sẽ bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán từ ngày 01/01 đến 31/12 năm sau.

Chi tiết xem tại Thông tư 39/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 01/7/2020.

Gởi câu hỏi

359

Văn bản liên quan