Quy định mới về chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm công nghệ

Quy định mới về chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm công nghệ
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

 

Theo đó, tại Thông tư này đã quy định về các trường hợp Giấy chứng nhận hợp quy hết hiệu lực (hiện hành quy định là trường hợp phải thực hiện lại thủ tục chứng nhận hợp quy), cụ thể như sau:

  • Tên, ký hiệu, phiên bản của sản phẩm đã được cấp chứng nhận thay đổi;

  • Thiết kế kỹ thuật của sản phẩm đã được cấp chứng nhận thay đổi làm thay đổi chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm;

  • Không có kết quả đánh giá giám sát phù hợp theo quy định tại Điều 26 của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT;

  • Hết thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận hợp quy.

Về thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hợp quy được thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư 30/2011/TT-BTTTT.

Xem chi tiết tại Thông tư 15/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

366

Văn bản liên quan