Quy định mới về chuyển xếp lương với GV giáo dục nghề nghiệp từ 26/9/2019

Quy định mới về chuyển xếp lương với GV giáo dục nghề nghiệp từ 26/9/2019
Lan Anh

Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

 

Theo đó, chức danh nghề nghiệp giảng viên và giáo viên giáo dục nghề nghiệp (GDNN) được chuyển xếp lương cụ thể như sau:

  • Giảng viên GDNN cao cấp hạng I từ hệ số lương 6,20 đến 8,00; giáo viên GDNN hạng I từ hệ số lương 5,75 đến 7,55;

  • Giảng viên GDNN chính hạng II và giáo viên GDNN hạng II từ hệ số lương 4,40 đến 6,78;

  • Giảng viên, giáo viên GDNN lý thuyết hạng III từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;

  • Giảng viên, giáo viên GDNN thực hành hạng III từ hệ số lương 2,10 đến 4,89;

  • Giáo viên GDNN hạng IV từ hệ số lương 1,86 đến 4,89.

Việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.

Chi tiết xem tại Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 26/9/2019.

Gởi câu hỏi

554

Văn bản liên quan