Quy định mới về đăng ký bào chữa trong tố tụng dân sự và hình sự

Quy định mới về đăng ký bào chữa trong tố tụng dân sự và hình sự
Kim Linh

Vừa qua, Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã được ban hành.

 

Theo đó, việc đăng ký bào chữa, đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải được thực hiện theo quy định như sau:

  • Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng với Trung tâm xuất trình Thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc Thẻ luật sư (kèm theo bản sao chứng thực đối với vụ án hình sự) và văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm hoặc Chi nhánh;

  • Luật sư của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý xuất trình Thẻ luật sư (kèm theo bản sao chứng thực đối với vụ án hình sự) và văn bản cử luật sư của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý nơi luật sư đó hành nghề, làm việc.

Thủ tục bào chữa được thực hiện trong vòng 24 giờ đối với tố tụng hình sự, còn trong tố tụng dân sự quy định thời gian giải quyết sẽ là 3 ngày.

Xem thêm tại Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2018.

Gởi câu hỏi

4,925

Văn bản liên quan