Quy định mới về tiêu chí đánh giá trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Quy định mới về tiêu chí đánh giá trường trung học đạt chuẩn quốc gia
Duy Thịnh

Bộ GDĐT vừa có Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

Theo đó, tại Thông tư này quy định việc đánh giá công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia được chia thành 4 mức, ở mỗi mức sẽ có những tiêu chí đánh giá như:

  • Tổ chức và quản lý nhà trường;

  • Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh;

  • Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học;

  • Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội;

  • Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

Trường trung học đạt từ mức 2 trở lên sẽ được công nhận là trường chuẩn Quốc gia. Tiêu chí đánh giá trường trung học được công nhận đạt khi tất cả các chỉ báo trong tiêu chí đạt yêu cầu, chỉ báo được công nhận đạt khi tất cả các nội hàm của chỉ báo đạt yêu cầu.

Nội dung chi tiết của các tiêu chí xem tại Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 10/10/2018.

Gởi câu hỏi

420

Văn bản liên quan