Quy định mới về tiêu chuẩn giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

Quy định mới về tiêu chuẩn giáo viên làm Tổng phụ trách Đội
Ly Ly

Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

 

Theo đó, đối với giáo viên được chọn làm Tổng phụ trách Đội phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

  • Đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đang giữ.
  • Đã được đào tạo công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đội.
  • Có năng lực phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi.

Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên, giáo viên có khả năng về âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao, thuyết trình, tổ chức sự kiện, truyền thông sẽ được ưu tiên lựa chọn.

Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 24/12/2017, thay thế quy định tại Mục I Thông tư liên ngành 23/TTLT.

Gởi câu hỏi

596

Văn bản liên quan