Quy định mới về trợ cấp cho cựu chiến binh thôi làm công tác Hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh.

 

Theo đó, chế độ trợ cấp cho Cựu chiến binh (CCB) khi thôi làm công tác Hội được quy định như sau:

  • Ở cấp xã:
    • Chủ tịch Hội CCB cấp xã cứ mỗi năm tham gia công tác Hội được hưởng trợ cấp bằng ½ tháng lương hiện hưởng/lần (gồm mức lương theo chức danh và phụ cấp chức vụ lãnh đạo);
    • Phó Chủ tịch Hội CCB cấp xã cứ mỗi năm tham gia công tác Hội được hưởng trợ cấp bằng ½ tháng phụ cấp hiện hưởng.
  • Ở cấp huyện trở lên: CCB tham gia công tác tại cơ quan Hội CCB từ cấp huyện trở lên cứ mỗi năm tham gia công tác Hội được hưởng trợ cấp bằng ½ tháng lương hiện hưởng/ lần (gồm mức lương theo chức danh và phụ cấp chức vụ lãnh đạo nếu có).

Đồng thời, Nghị định cũng bổ sung thêm một số quyền lợi đối với CCB.

Nghị định 157/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

Gởi câu hỏi

2,299

Văn bản liên quan