Quy định mới về xác định trị giá hải quan của cơ quan hải quan

Quy định mới về xác định trị giá hải quan của cơ quan hải quan
Thanh Lâm

Mới đây, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Theo đó, cơ quan hải quan tiến hành xác định trị giá hải quan trong các trường hợp sau:

  • Người khai hải quan không xác định được trị giá hải quan theo các phương pháp quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC;

  • Đủ cơ sở, căn cứ bác bỏ trị giá hải quan do người khai hải quan tự kê khai, tự xác định;

  • Có căn cứ xác định trị giá hải quan do người khai hải quan tự kê khai, tự xác định không phù hợp.

Khi xác định trị giá hải quan, cơ quan hải quan phải căn cứ nguyên tắc, trình tự các phương pháp xác định trị giá hải quan, cơ sở dữ liệu trị giá hải quan, các chứng từ, tài liệu có liên quan theo quy định.

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, xử lý khoản giảm giá trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Xem đầy đủ tại Thông tư 60/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 15/10/2019.

Gởi câu hỏi

1,973

Văn bản liên quan