Quy định về chế độ họp, hội nghị trong cơ quan nhà nước

Quy định về chế độ họp, hội nghị trong cơ quan nhà nước
Thủy Phú

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

 

Theo đó, việc tổ chức các cuộc họp phải đảm bảo tuân thủ quy định về thời gian tiến hành như sau:

  • Họp giao ban, họp giải quyết công việc, họp tham mưu, tư vấn, họp điều phối: Không quá 1/2 ngày làm việc;

  • Họp chuyên môn: Từ một buổi làm việc đến 01 ngày, trường hợp có những đề án, dự án lớn, phức tạp thì có thể kéo dài thời gian hơn;

  • Họp sơ kết, tổng kết công tác: Không quá 01 ngày;

  • Họp chuyên đề: Không quá 01 ngày tùy theo tính chất và nội dung của chuyên đề;

  • Họp tập huấn, triển khai: Từ 1 đến 2 ngày.

Đặc biệt nghiêm cấm các các cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Xem thêm Quyết định 45/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/12/2018, thay thế Quyết định 114/2006/QĐ-TTg.

Gởi câu hỏi

3,242

Văn bản liên quan