Quy định về giá mua xe ô tô phục vụ công tác

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

 

Theo đó, giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức theo quy định tối đa là 720 triệu đồng.

Trường hợp cần thiết phải mua xe ô tô 2 cầu do thường xuyên phải đi công tác đến địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc xe ô tô từ 12 đến 16 chỗ ngồi thì giá mua tối đa là 1.100 triệu đồng/xe.

Giá mua xe ô tô nêu trên là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.

Trường hợp xe ô tô được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn vào giá mua để xác định tiêu chuẩn, định mức.

Xem chi tiết tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2019.

Gởi câu hỏi

373

Văn bản liên quan