Quy định về khoảng cách giữa 02 mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19

Quy định về khoảng cách giữa 02 mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19
Bảo Ngọc

Ngày 26/7/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3588/QĐ-BYT về việc Ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Theo Hướng dẫn này, hầu hết các vắc xin phòng COVID-19 hiện nay đều tiêm 02 liều (khoảng cách giữa 02 liều theo hướng dẫn của nhà sản xuất), cụ thể:

- Vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Mũi 1 cách mũi 2: 8-12 tuần

- Vắc xin Gam-COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V): Mũi 1 cách mũi 2: 3 tuần

- Vắc xin Comirnaty: Mũi 1 cách mũi 2: 3 tuần

- Vắc xin SARSCoV-2 Vaccine: Mũi 1 cách mũi 2: 3-4 tuần

- Vắc xin COVID-19 Vaccine Moderna:  Mũi 1 cách mũi 2: 4 tuần

Ngoài ra, trước khi tiêm chủng, Sở Y tế các tỉnh, thành phố lập danh sách các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP (kể cả nhà nước và tư nhân trong và ngoài ngành y tế) trong đó có các thông tin chi tiết về cơ sở, người đứng đầu /người phụ trách tiêm chủng, số điện thoại liên hệ, số bàn tiêm, số lượng cán bộ và các thông tin về trang thiết bị…; xây dựng kế hoạch huy động toàn bộ cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn để phối hợp thực hiện tiêm chủng trong trường hợp cần thiết.

Xem chi tiết tại Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ban hành kèm Quyết định 3588/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 26/7/2021 và thay thế Công văn 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021.

Gởi câu hỏi

1,115