Quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại từ 30/10/2020

Quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại từ 30/10/2020
Thu Ba

Vừa qua, Bộ công thương đã ban hành Thông tư 23/2020/TT-BCT Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngưng, cấp điện trở lại.

Theo đó, Đơn vị phân phối điện, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện được thu phí ngừng và cấp điện trở lại.

Tiền thu chi phí ngừng và cấp điện trở lại được hạch toán vào doanh thu của bên bán điện và nộp thuế theo quy định. Theo Thông tư này, mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại cho 01 lần ngừng, cấp điện trở lại tại khu vực đồng bằng, có khoảng cách từ trụ sở đơn vị trực tiếp thực hiện ngừng, cấp điện trở lại đến địa điểm thực hiện ngừng, cấp điện trở lại từ 5 km trở xuống được xác định bằng công thức sau:

M = Chi phí nhân công + Chi phí đi lại

Cụ thể, mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại cơ sở (M) từ ngày 30/10/2020 được quy định như sau:

  • Tại điểm có cấp điện áp từ 0,38 kV trở xuống: M = 98.000 đồng;

  • Tại điểm có cấp điện áp trên 0,38 kV đến 35 kV: M = 231.000 đồng;

  • Tại điểm có cấp điện áp trên 35 kV: M = 339.000 đồng.

Chi tiết xem tại Thông tư 23/2020/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ 30/10/2020.

Gởi câu hỏi

80

Văn bản liên quan