Quy định về mức thu phí quyền cung cấp DV truyền hình trả tiền từ 2021

Quy định về mức thu phí quyền cung cấp DV truyền hình trả tiền từ 2021
Đức Thảo

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4  Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là 0,3% trên doanh thu tính phí từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

  • Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, doanh thu tính phí từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là phần tổng doanh thu lớn hơn 50 tỷ đồng (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong năm dương lịch;

  • Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là tổng doanh thu phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong kỳ tính phí (không bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 94/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày ngày 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

132

Văn bản liên quan