Quy định về trang bị đồng phục và vũ khí dành cho kiểm lâm

Quy định về trang bị đồng phục và vũ khí dành cho kiểm lâm
Duy Thịnh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Trong đó, đáng chú ý là nội dung quy định về đồng phục, phù hiệu và vũ khí được trang bị cho lực lượng kiểm lâm.

 

Tại Nghị định này có quy định lực lượng kiểm lâm được trang bị những vật dụng gồm có đồng phục, kiểm lâm hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, cờ truyền thống và giấy chứng nhận kiểm lâm.

Đối với việc trang bị vũ khí và công cụ hỗ trợ sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng kiểm lâm còn được trang bị các loại phương tiện, thiết bị chuyên dụng tiên tiến, hiện đại để sử dụng trong quá trình làm nhiệm vụ.

Ngoài việc trang bị nêu trên, kiểm lâm trong khi trực tiếp làm nhiệm vụ bị thương được hưởng chế độ, chính sách như thương binh, bị hy sinh được công nhận liệt sỹ theo quy định pháp luật.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 01/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/02/2019.

Gởi câu hỏi

890

Văn bản liên quan