Quy định việc giao nhận hộ chiếu công vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định 2653/QĐ-BGTVT về việc Ban hành Quy chế về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ GTVT.

 

Theo đó, việc giao nhận hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông vận tải được quy định như sau:

  • Cán bộ, công chức, viên chức nhận hộ chiếu tại đơn vị đầu mối được giao quản lý hộ chiếu sau khi có quyết định cử đi công tác của cấp có thẩm quyền;

  • Giao nộp lại hộ chiếu cho đơn vị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc mỗi chuyến công tác; trường hợp quá thời gian quy định mà không nộp thì phải có báo cáo nêu rõ lý do;

  • Khi mất hộ chiếu thì thực hiện khai báo theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 136/2007/NĐ-CP.

Xem thêm các nội dung khác tại Quyết định 2653/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 11/12/2018.

Gởi câu hỏi

229

Văn bản liên quan