Quy trình đánh giá bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19

Quy trình đánh giá bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19
Hải Thanh

Mới đây, Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã ban hành Hướng dẫn 1009/KCB-QLCL&CĐT về hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã quy định chi tiết trình tự đánh giá thực trạng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của các bệnh viện như sau:

  • Bước 1: Ban hành quyết định thành lập đoàn đánh giá nội bộ;

  • Bước 2: Họp công bố quyết định và phân công nhiệm vụ;

  • Bước 3: Nghiên cứu nội dung tiêu chí và phương pháp đánh giá;

  • Bước 4: Thực hiện đánh giá;

  • Bước 5: Nhập kết quả và bằng chứng trên phần mềm trực tuyến;

  • Bước 6: Họp sau đánh giá;

  • Bước 7: Báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý;

  • Bước 8: Công bố, phổ biến kết quả;

  • Bước 9: Xây dựng kế hoạch khắc phục các nguy cơ và nâng cao năng lực phòng chống dịch của bệnh viện;

  • Bước 10: Triển khai các giải pháp can thiệp.

Chi tiết các bước xem thêm tại Hướng dẫn 1009/KCB-QLCL&CĐT ban hành ngày 31/07/2020.

Gởi câu hỏi

189

Văn bản liên quan