Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Lê Hải

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1330/QĐ-BTTTT về Quy chế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định gồm các bước như sau:

 • Đăng kí và đăng nhập tài khoản tại Cổng dịch vụ công của Bộ, hệ thống thông tin khác có liên kết với MICconnect hoặc Vnconect;

 • Chuẩn bị hồ sơ điện tử;

 • Tiếp nhận, chuyển xử lý thủ tục hành chính;

 • Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

 • Sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử;

 • Tra cứu hồ sơ;

 • Thanh toán trực tuyến;

 • Thông báo tình hình kết quả;

 • Đánh giá quá trình giải quyết;

 • Lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

 • Chuyển đổi hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử ra văn bản giấy;

 • Yêu cầu cấp bản sao điện tử có giá trị pháp lý;

 • Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ.

Chi tiết các bước xem thêm tại Quyết định 1330/QĐ-BTTTT ban hành ngày 03/08/2020.

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan