Quyền của học viên tại trung tâm ngoại ngữ tin học

Quyền của học viên tại trung tâm ngoại ngữ tin học
Thúy Trang

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

 

Theo đó, học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học là những người đang theo học tại trung tâm có các quyền sau đây:

  • Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập của học viên;

  • Được chọn chương trình, hình thức, địa điểm học phù hợp với điều kiện, khả năng; được tạo điều kiện để chuyển đổi chương trình, hình thức, nơi học tập nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếp nhận;

  • Trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của học viên, được góp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy cũng như các hoạt động khác của trung tâm;

  • Được tham dự thi, kiểm tra, đánh giá để lấy chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân hoặc giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo bồi dưỡng do trung tâm tổ chức.

Ngoài các quyền trên, học viên cũng phải thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Thông tư này.

Xem thêm tại Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

Gởi câu hỏi

191

Văn bản liên quan