Quyền hạn của CSGT khi tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ

Quyền hạn của CSGT khi tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ
Lê Hải

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

Theo đó, khi tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, CSGT có những quyền hạn sau:

  • Được dừng các phương tiện giao thông (PTGT) theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, Thông tư 65/2020/TT-BCA và quy định khác của pháp luật có liên quan;

  • Kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ, giấy tờ của người điều khiển PTGT, giấy tờ của PTGT và giấy tờ tùy thân của người trên PTGT đang kiểm soát theo quy định của pháp luật; kiểm soát việc thực hiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật;

  • Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ, trật tự xã hội và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật;

  • Được trang bị, lắp đặt, sử dụng phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an;

Chi tiết quyền hạn của CSGT khi tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ xem tại: Thông tư 65/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 05/8/2020, thay thế Thông tư 01/2016/TT-BCA.

Nguyễn Trinh

Gởi câu hỏi

399

Văn bản liên quan