Quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp di sản thừa kế

Quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp di sản thừa kế
Tuyết Hoan

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã có Công văn 263/TANDTC-PC về việc xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế gửi TAND các cấp và các đơn vị thuộc TANDTC.

 

Theo đó, TANDTC xác định đối với trường hợp bản án, quyết định đã có hiệu lực và Tòa án chỉ quyết định tạm giao cho người thừa kế quản lý di sản và không quyết định việc phân chia di sản vì lý do thời hiệu yêu cầu chia di sản đã hết nhưng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, thời hiệu để yêu cầu chia di sản đó vẫn còn thì xác định đây là trường hợp Tòa án chưa giải quyết việc phân chia di sản thừa kế.

Do đó, trong trường hợp này, người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 688, Khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015 và Điểm d Khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Xem chi tiết Công văn 263/TANDTC-PC được ban hành ngày 05/12/2018.

Gởi câu hỏi

1,181

Văn bản liên quan