Quyết định 35/2021/QĐ-TTg: Bãi bỏ 27 văn bản QPPL của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 35/2021/QĐ-TTg: Bãi bỏ 27 văn bản QPPL của Thủ tướng Chính phủ
Bảo Ngọc

Ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2021/QĐ-TTg về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chỉnh phủ.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 27 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có:

- Quyết định số 118-TTg ngày 26/3/1993 về việc mua tin kinh tế chuyên ngành của các hãng tin nước ngoài.

- Quyết định số 595/TTg ngày 15/12/1993 về chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ.

- Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg ngày 11/11/1999 về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.

- Quyết định số 105/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà, đất.

- Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất...

Xem chi tiết tại Quyết định 35/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/12/2021.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan