Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH: Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ LĐTBXH

Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH: Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ LĐTBXH
Thu Ba

Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ LĐTBXH.

Theo đó, tại Quyết định này điều chỉnh tăng các cuộc thanh tra sau đây tại Thanh tra:

  • Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An do Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An làm Chủ đầu tư;

  • Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn;

  • Thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn 04 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Đồng Nai, Hưng Yên và Lâm Đồng.

Lưu ý: Danh sách các đơn vị/doanh nghiệp điều chỉnh tăng theo Phụ lục 02 kèm theo Quyết định 673.

Bên cạnh đó, Quyết định 673 cũng điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra tại Thanh tra, tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, và tại Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Chi tiết xem thêm tại: Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/6/2020.

Gởi câu hỏi

203

Văn bản liên quan