Quyết liệt chỉ đạo các trung tâm dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C

Cục quản lý chất lượng vừa ban hành Công văn 1519/QLCL-QLVBCC về việc thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, Cục quản lý chất lượng đề nghị giám đốc các sở GDĐT, giám đốc các ĐH, hiệu trưởng trường ĐH, CĐ chỉ đạo các trung tâm dừng kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên theo đúng quy định tại Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT, đồng thời kiểm tra giám sát các khóa đào tạo đã và đang tổ chức trước ngày 15/01/2019 nhằm đảm bảo việc cấp chứng chỉ theo đúng quy định tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT.

Ngoài ra, đối với việc sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT:

  • Tổ chức kiểm tra, thẩm định điều kiện đảm bảo chất lượng tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT của các trung tâm sát hạch;

  • Dừng việc sát hạch và cấp chứng chỉ các trung tâm không đảm bảo điều kiện tại Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT;

Xem chi tiết tại: Công văn 1519/QLCL-QLVBCC được ban hành ngày từ 05/12/2019.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan