Rà soát hồ sơ hải quan nhập khẩu đồ uống thực phẩm từ 01/01/2020 đến nay

Rà soát hồ sơ hải quan nhập khẩu đồ uống thực phẩm từ 01/01/2020 đến nay
Lê Vy

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 6358/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu rượu.

Theo đó, để đảm bảo thủ tục hải quan đối với mặt hàng đồ uống có cồn (rượu, bia, mặt hàng đồ uống lên men khác) thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, các văn bản hướng dẫn thi hành, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến về việc rà soát hồ sơ hải quan cụ thể như sau:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc rà soát toàn bộ các tờ khai hải quan nhập khẩu mặt hàng đồ uống thực phẩm từ ngày 01/01/2020 đến nay, căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và hướng dẫn tại công văn này, nếu xác định mặt hàng nhập khẩu là rượu thì phải đáp ứng các điều kiện nhập khẩu theo quy định về điều kiện nhập khẩu rượu quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu không đáp ứng điều kiện nêu trên thì xử lý theo quy định và báo cáo kết quả rà soát về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 09/10/2020 để tổng hợp.

Chi tiết xem tại Công văn 6358/TCHQ-GSQL ngày 29/09/2020.

Gởi câu hỏi

162

Văn bản liên quan