Sàng lọc, giảm tác hại rượu bia tại cộng đồng đối với người trên 18 tuổi

Sàng lọc, giảm tác hại rượu bia tại cộng đồng đối với người trên 18 tuổi
Đức Thảo

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 4946/QĐ-BYT năm 2020 ban hành tài liệu "Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng".

Theo đó, việc sàng lọc giúp nhân viên y tế đánh giá, phát hiện sớm người có nguy cơ sức khỏe hoặc rối loạn, bệnh tật do uống rượu, bia gây ra từ đó có các biện pháp tư vấn, hướng dẫn và can thiệp ban đầu để dự phòng, giảm thiểu các nguy cơ và tác hại đối với sức khỏe do uống rượu, bia.

Đối tượng sàng lọc, can thiệp giảm tác hại là những người từ 18 tuổi trở lên có uống rượu, bia, bao gồm:

  • Người dân tại cộng đồng;

  • Người đến khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác tại các cơ sở y tế, đặc biệt là những người mắc bệnh mạn tính và các rối loạn sức khỏe có liên quan đến uống rượu, bia.

Lưu ý: Hỏi thông tin về sử dụng rượu, bia là thông tin riêng tư, nhiều người không sẵn sàng chia sẻ với người lạ hay khi có mặt người khác, vì vậy người thực hiện phỏng vấn cần chọn địa điểm và bối cảnh phỏng vấn phù hợp.

Chi tiết xem tại Quyết định 4946/QĐ-BYT năm 2020 có hiệu lực từ 26/11/2020.

Gởi câu hỏi

55

Văn bản liên quan