Sắp có 08 Nghị định, 01 Quyết định và 36 Thông tư mới về thương mại

Sắp có 08 Nghị định, 01 Quyết định và 36 Thông tư mới về thương mại
Thanh Nhã

Ngày 28/12/2017, Bộ Công thương ký Quyết định 867/QĐ-BCT ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2018 của Bộ Công Thương.

 

Theo Chương trình, các đơn vị thuộc Bộ Công thương được giao chủ trì xây dựng VBQPPL có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền.

Đơn cử một số Dự thảo sau:

  • Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

  • Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 185/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

  • Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh;

  • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014);

  • Thông tư quy định về thẻ kiểm tra thị trường;

  • Thông tư hướng dẫn quy trình kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa.

Xem toàn văn Chương trình xây dựng VBQPPL 2018 tại Phụ lục đính kèm Quyết định 4867/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Gởi câu hỏi

247

Văn bản liên quan