Sắp có Nghị định mới về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

Sắp có Nghị định mới về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông báo 349/TB-BTC về việc hoàn thiện chính sách, tăng cường quản lý, giám sát nhằm nâng cao chất lượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, tại Thông báo này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giao Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chủ trì khẩn trương hoàn thiện trình Bộ trình Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (thay thế Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ) trong tháng 5/2020 theo hướng đơn giản hoá thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm, tăng cường giám sát hậu kiểm để tránh trục lợi bảo hiểm.

Ngoài ra, phải khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề trong tháng 5/2020 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới, trong đó chú trọng bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe mô tô, xe gắn máy, thời kỳ 2018-2019 đối với các DN bảo hiểm có thị phần lớn.

Chi tiết xem thêm tại: Thông báo 349/TB-BTC được ban hành ngày 22/5/2020.

Gởi câu hỏi

492

Văn bản liên quan