Sắp tới, Bộ Tư pháp sẽ thanh tra tất cả các tỉnh, thành trên cả nước

Sắp tới, Bộ Tư pháp sẽ thanh tra tất cả các tỉnh, thành trên cả nước
Duy Thịnh

Bộ tư pháp vừa ban hành Quyết định 797/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018.

 

Theo đó, các hoạt động kiểm tra, xác minh được thực hịên nhằm phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tổ chức, cá nhân. Một số nội dung điển hình được triển khai trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra như:

  • Kiểm tra việc thực hiện Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành, kiểm tra hoạt động công chứng;

  • Kiểm tra công tác lý lịch tư pháp;

  • Kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước;

  • Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản;

  • Thanh tra về công tác tổ chức cán bộ, việc quản lý sử dụng ngân sách; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, việc quản lý, sử dụng kinh phí.

Tùy thuộc vào tình hình của từng tỉnh, thành mà nội dung thanh tra, kiểm tra sẽ được sắp xếp cho phù hợp với kế hoạch.

Xem chi tiết kế hoạch tại Quyết định 797/QĐ-BTP có hiệu lực ngày 20/4/2018.

Gởi câu hỏi

340