Sẽ có Sổ tay ủy thác tư pháp, tống đạt giấy tờ tại TAND

Đây là nội dung tại Công văn 25/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân (TAND) tối cao về Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay 1965 tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp lĩnh vực dân sự, thương mại tại TAND.

 

Theo đó, trong năm 2017 - 2018 Vụ hợp tác quốc tế sẽ chủ trì và phối hợp cùng các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh xây dựng, phổ biến Sổ tay thực hiện ủy thác tư pháp, tống đạt giấy tờ tại TAND.

  • TAND tối cao sẽ tổ chức một số cuộc tọa đàm để lấy ý kiến đóng góp vào nội dung của Sổ tay.
  • Sổ tay sau khi được TAND tối cao phê duyệt sẽ phổ biến cho các Tòa án các cấp.

Ngoài ra, Vụ hợp tác quốc tế cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để:

  • Tuyên truyền, phổ biến về Công ước trong TAND:
  • Xây dựng, phát triển tài liệu hướng dẫn chuyên sâu thực thi Công ước;
  • Xây dựng Chuyên trang về Tương trợ tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của TAND tối cao.

Công văn 25/QĐ-TANDTC ban hành ngày 09/3/2017. 

Gởi câu hỏi

283

Văn bản liên quan