Sẽ xử lý hình sự tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định ATTP

Sẽ xử lý hình sự tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định ATTP
Thu Ba

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Theo đó, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm; tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả về hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, TTCP cũng yêu cầu Bộ Công an tăng cường chỉ đạo điều tra, xử lý hình sự đối với các vụ việc, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm theo đúng quy định pháp luật.

Xem them tại: Chỉ thị 17/CT-TTg ban hành ngày 13/4/2020.

Gởi câu hỏi

153

Văn bản liên quan