Sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép bị phạt đến 250 triệu đồng

Sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép bị phạt đến 250 triệu đồng
Nguyễn Trinh

Ngày 24/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản.

Theo đó, hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không đăng ký, không có giấy phép theo quy định bị xử phạt với các mức như sau:

  • Không đăng ký theo quy định đối với hành vi thăm dò, khai thác nước dưới đất: cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng;

  • Thăm dò nước dưới đất không có giấy phép: phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 40.000.000 triệu đồng;

  • Khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 30 m3/ngày đêm: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

  • Khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng.

Lưu ý: Hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước khi giấy phép đã hết hạn áp dụng mức xử phạt như trường hợp không có giấy phép.

Chi tiết xem tại Nghị định 36/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/5/2020.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

82

Văn bản liên quan