Sửa điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Sửa điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Tuyết Hoan

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

 

Theo đó, Nghi định trên đã sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 110/2014/NĐ-CP như sau:

  • Đơn vị kinh doanh vận tải nội địa là đơn vị, hợp tác xã tham gia kinh doanh vận tải bằng phương tiện đường thủy nội địa;

  • Đơn vị kinh doanh vận tải phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  • Các xưởng thực hành phải phù hợp với quy chuẩn quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra, xưởng thực hành, khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy nội địa;

  • Nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy nội địa được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Xem chi tiết tại Nghị định 128/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 24/09/2018. 

Gởi câu hỏi

233

Văn bản liên quan