Sửa đổi 14 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không từ 15/03/2021

Sửa đổi 14 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không từ 15/03/2021
Lê Hải

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định 280/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 280/QĐ-BGTVT là các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của BGTVT được sửa đổi, bổ sung, đơn cử như:

  • Thủ tục phê duyệt chương trình, quy chế an ninh hàng không, chấp thuận chương trình an ninh hàng không hãng hàng không nước ngoài;

  • Thủ tục cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn của Cảng vụ hàng không;

  • Thủ tục cấp mới giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn của Cảng vụ hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, sân bay;

  • Thủ tục cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn của Cảng vụ hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, sân bay;

  • Thủ tục cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn của Cảng vụ hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, sân bay;

  • Thủ tục cấp Giấy phép, năng định cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (AMT);

  • ...

Chi tiết xem tại Quyết định 280/QĐ-BGTVT, có hiệu lực từ 15/03/2021.

Gởi câu hỏi

64

Văn bản liên quan