Sửa đổi 18 TTHC về đăng ký phương tiện giao thông đường bộ

Sửa đổi 18 TTHC về đăng ký phương tiện giao thông đường bộ
Đức Dũng

Ngày 20/4/2021, Bộ Công an ban hành Quyết định 2609/QĐ-BCA-C08 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo đó, ban hành kèm Quyết định này 18 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, đơn cử như:

  • Đăng ký sang tên xe tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an;

  • Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

  • Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

  • Đăng ký xe tạm thời;

  • Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

  • Đăng ký sang tên trong cùng tỉnh;

  • Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy;

  • Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

Chi tiết xem tại Quyết định 2609/QĐ-BCA-C08 có hiệu lực từ ngày 20/4/2021 và thay thế Quyết định 933/QĐ-BCA-C08.

Gởi câu hỏi

93