Sửa đổi, bổ sung điều kiện xe quân sự khi lưu hành

Sửa đổi, bổ sung điều kiện xe quân sự khi lưu hành
Anh Tú

Mới đây, Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 172/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng.

 

Theo đó, tại Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung về điều kiện xe quân sự khi lưu hành, cụ thể như sau:

  • Đối với xe khi lưu hành thì không bắt buộc phải có Giấy phép lưu hành xe (quy định hiện hành bắt buộc phải có);

  • Đối với xe chạy thử nghiệm thì quy định bổ sung về hình thức biển báo xe chạy thử: Biển báo “xe chạy thử” làm bằng tấm mica nền đỏ, chữ trắng, kích thước 297 mm x 210 mm treo phía trước và phía sau xe;

  • Bổ sung điều kiện đối với xe phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phải đáp ứng quy định: Biển số đăng ký; giấy chứng nhận đăng ký theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư; giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết các nội dung được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 172/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

Gởi câu hỏi

233

Văn bản liên quan