Sửa đổi hàng loạt văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng

Sửa đổi hàng loạt văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng
Thanh Nhã

Đây là một trong những giải pháp chủ yếu được đề cập tại Quyết định 2038/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

 

Theo đó, vào năm 2018, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì nghiên cứu sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị, cụ thể bao gồm các văn bản như:

Đồng thời, Bộ Xây dựng phải có sự thỏa thuận cùng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để ban hành hệ thống định mức xây dựng đặc thù và định mức dịch vụ đô thị trên từng địa bàn.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 2038/QĐ-TTg được ban hành ngày 18/12/2017.

Gởi câu hỏi

361

Văn bản liên quan