Sửa đổi quy định cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm xe cơ giới

Sửa đổi quy định cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm xe cơ giới
Anh Tú

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

 

Theo đó, Thông tư 42 rút ngắn thời hạn hoàn thành đối với một số thủ tục sau:

  • Cấp Chứng chỉ chất lượng xe máy chuyên dùng nhập khẩu: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra Xe thực tế và nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Chứng chỉ chất lượng (quy định hiện hành là 5 ngày);

  • Cấp Giấy chứng nhận chất lượng xe cải tạo: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Xe cải tạo được nghiệm thu và đạt yêu cầu (quy định hiện hành là 5 ngày);

  • Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo: Nếu thiết kế đạt yêu cầu, thì sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thiết kế cơ quan thẩm định thiết kế phải cấp GCN thiết kế (quy định hiện hành là 7 ngày).

Chi tiết xem tại Thông tư 42/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ 15/10/2018.

Gởi câu hỏi

1,055

Văn bản liên quan