Sửa đổi quy định về hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại VN

Sửa đổi quy định về hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại VN
Bảo Ngọc

Chính phủ ban hành Nghị định 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Theo đó, Nghị định 70/2021 sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam như sau:

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo ở trong nước và ngoài nước tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ:

- Quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo

- Quy định về an ninh mạng và quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Phải nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Hiện hành quy định hoạt động trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải thông báo thông tin liên hệ với Bộ TT&TT trong 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Đồng thời, không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ;

Chi tiết xem tại Nghị định 70/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/9/2021.

Gởi câu hỏi

121

Văn bản liên quan