Tài liệu đặt tên hải đảo chưa công khai là bí mật nhà nước độ Mật

Tài liệu đặt tên hải đảo chưa công khai là bí mật nhà nước độ Mật
Đức Thảo

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1660/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ban hành ngày 26/10/2020.

Cụ thể, khoản 4 Điều 2 Quyết định 1660/QĐ-TTg quy định bí mật nhà nước độ Mật về biển và hải đảo bao gồm:

  • Văn bản xin chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về việc khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo ở vùng biển sâu, tài nguyên mới có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh chưa công khai;

  • Tọa độ, trữ lượng và tài nguyên cấp 333 trở lên các mỏ khoáng sản kim loại quý hiếm, đá quý ở vùng biển nông chưa công khai;

  • Các số liệu, tài liệu thuộc hồ sơ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa công khai;

  • Tài liệu về cơ sở khoa học cho việc đặt lên các hải đảo chưa công khai;

Chi tiết xem thêm tại Quyết định 1660/QĐ-TTg, có hiệu lực từ 26/10/2020.

Gởi câu hỏi

67

Văn bản liên quan