Tài liệu xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

Tài liệu xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình
Lan Anh

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình.

Theo đó, kể từ ngày 19/8/2020, hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình được thể hiện bằng một hoặc nhiều tài liệu sau:

  • Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn Xác định yêu cầu;

  • Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn Phân tích và thiết kế;

  • Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn Lập trình, viết mã lệnh;

  • Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm;

  • Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm;

  • Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì sản phẩm.

Chi tiết từng tài liệu xem tại Thông tư 13/2020/TT-BTTTT, có hiệu lực từ 19/8/2020, thay thế Thông tư 16/2014/TT-BTTTT.

Gởi câu hỏi

314

Văn bản liên quan