Tài sản về thủy lợi không sử dụng được phải đem đi thanh lý

Tài sản về thủy lợi không sử dụng được phải đem đi thanh lý
Ly Ly

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị định 129/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

 

Theo đó, Nghị định nêu rõ đối với các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi hư hỏng và không thể sử dụng được, hoặc đã được sửa chữa nhưng không hiệu quả thì phải tiến hành xử lý bằng cách đem đi thanh lý.

Ngoài trường hợp nêu trên, việc xử lý tài sản về thủy lợi bằng hình thức thanh lý còn được áp dụng đối với các trường hợp như:

  • Phá dỡ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cũ để đầu tư xây dựng tài sản hạ tầng thủy lợi mới theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  • Thực hiện điều chỉnh quy hoạch làm một phần hoặc toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi không sử dụng được theo công năng tài sản.

Tùy vào phạm vi quản lý, thẩm quyền quyết định thanh lý thuộc về Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc HĐND cấp tỉnh.

Nghị định 129/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

326

Văn bản liên quan