Tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược và casino từ 01/4/2020

Tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược và casino từ 01/4/2020
Thu Ba

Mới đây, Bộ Tài chính đã có Công văn 3685/BTC-TCNH về tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino.

Theo đó, Công văn này quy định “Tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020”.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc quản lý nhà nước về kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino trên địa bàn; chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan, công ty xổ số kiến thiết và các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino theo đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Công văn 3685/BTC-TCNH ban hành ngày 30/3/2020.


231

Văn bản liên quan