TANDTC hướng dẫn trả lại đơn khởi kiện

Tòa án nhân dân (TAND) tối cao vừa ban hành Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định về trả lại đơn khởi kiện (KK), quyền nộp đơn KK lại vụ án tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

 

Theo đó, TAND trả lại đơn KK cho cơ quan, tổ chức, cá nhân KK (gọi tắt là người KK) không thuộc chủ thể tại Điều 186 và Điều 187 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Cụ thể:

  • Người KK không là chủ thể của Điều 186: Người làm đơn KK không nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho chính mình hoặc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân mà mình là người đại diện hợp pháp;
  • Người KK không là chủ thể của Điều 187: Người làm đơn KK không thuộc trường hợp có quyền KK để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích Nhà nước.

Yêu cầu KK của 02 trường hợp trên không cần xác minh, thu thập chứng cứ cũng đủ căn cứ kết luận là không có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hoặc cần bảo vệ.

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

Gởi câu hỏi

812

Văn bản liên quan