Tăng 6,92% mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã xuất ngũ

Tăng 6,92% mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã xuất ngũ
Ngọc Duyên

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 138/2018/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

 

Thông tư này quy định điều chỉnh tăng mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2018 đối với đối tượng là:

Mức trợ cấp hàng tháng hưởng từ 1/7/2018 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2018 x 1,0692

Cụ thể mức trợ cấp sau khi điều chỉnh tăng thêm như sau:

  • Từ đủ 15 đến dưới 16 năm công tác: 1.764.000 đồng/tháng;

  • Từ đủ 16 đến dưới 17 năm công tác: 1.844.000 đồng/tháng;

  • Từ đủ 17 đến dưới 18 năm công tác: 1.925.000 đồng/tháng;

  • Từ đủ 18 đến dưới 19 năm công tác: 2.005.000 đồng/tháng;

  • Từ đủ 19 đến dưới 20 năm công tác: 2.085.000 đồng/tháng.

Thông tư 138/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 14/10/2018.

Gởi câu hỏi

525

Văn bản liên quan