Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các CSGD

Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các CSGD
Lê Vy

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 5029/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Theo Công văn 5029/BGDĐT-GDTC, để tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các CSGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo các Sở GDĐT phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tại địa phương hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

  • Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học, Chỉ thị 4316/CT-BGDĐT về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và các văn bản hiện hành của Bộ GDĐT, Bộ Y tế về bảo đảm vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm;

  • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về việc bảo đảm vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh lây truyền do điều kiện vệ sinh không bảo đảm và dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm, ngộ độc thực phẩm;

  • Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu: chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi;

  • ...

Xem thêm tại Công văn 5029/BGDĐT-GDTC, ban hành ngày 23/11/2020.

Gởi câu hỏi

166

Văn bản liên quan