Tăng cường công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DNNN

Tăng cường công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DNNN
Nguyễn Trinh

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

 

Theo đó, Thủ tướng chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố thuộc TW, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN cơ cấu lại, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn để đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN theo Nghị quyết 12/NQ-TW năm 2017 và Nghị quyết 60/2018/QH14;

  • Hoàn thành việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định phê duyệt phương án cơ cấu lại DNNN;

  • Đẩy nhanh công tác cổ phần hóa và kịp thời báo cáo Thủ tướng về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch theo Công văn 991/TTg-ĐMDN năm 2017;

  • Xây dựng lộ trình, thời gian cụ thể để triển khai việc thoái vốn tại doanh nghiệp theo Quyết định 1232/QĐ-TTg năm 2017;

  • Và một số yêu cầu khác.

Xem chi tiết tại Chỉ thị 01/CT-TTg được ban hành ngày 05/01/2019.

Gởi câu hỏi

323

Văn bản liên quan